ورود / ثبت نام
0

دسته: عکاسی

عکاسی
346 بازدید

سرعت نور و کلوین

darolfunun می 27, 2020 1
سرعت نور سرعت نور وکلوین تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس دانشگاه ومدیر آموزشگاه عکاسی دارالفنون...
 
ادامه مطلب
عکاسی
407 بازدید

طبقه بندی نوردرعکاسی

darolfunun می 27, 2020 1
تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس دانشگاه ومدیر آموزشگاه عکاسی دارالفنون قبل از آن‌که به تشریح...
 
ادامه مطلب
عکاسی
862 بازدید

کلوین درعکاسی

darolfunun می 27, 2020 1
دمای رنگ تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس دانشگاه ومدیر آموزشگاه عکاسی دارالفنون کلوین مقیاسی مطلق...
 
ادامه مطلب
× ؟