ورود / ثبت نام
0

دوره های آموزشی دارالفنون

آموزشگاه دارالفنون

آخرین اخبار

آموزشگاه دارالفنون

مقالات آموزشی

 

2دیدگاه در میزانسن عکاسی

میزانسن عکاسی و ارتباط آن با عکاسی چیدمان میزانسن عکاسی و عکاسی چیدمان یا چیدمان در عکاسی، هردو بی شباهت به میزانسن Mise–En-Scene در سینما...
 

9 چالش عکاسی

چالش عکاسی تاکنون به چالش عکاسی فکر کرده اید. اساسا هیچ چالشی نیست که یک چالش عکاسی محسوب نشود. وقتی چالشی مطرح می شود اساسا...
+ 0
تعداد برگزاری نمایشگاه | جشنواره | رویداد
+ 0
روز شمار سابقه فعالیت آموزشی
+ 0
تعداد دوره های آموزشی برگزار شده
+ 0
تعداد دانش آموختگان دارالفنون تا این لحظه
× سوالی دارید؟