رتوش Dodge & Burn:یکی از مهمترین مواردی که یک عکاس باید به آن توجه داشته باشد ،این است که اساسا عکاسی چیزی غیرازثبت وکنترل نور نیست واز این منظر مهمترین چیزی که در تمامی ابعاد عکاسی حائز اهمیت است موضوع نور است.
منظور از  Dodge

رتوش Dodge & Burn

  Dodge & Burn

به معنای سوزاندن یا بیش از اندازه نوردادن است به این معنی که در گذشته ها وقتی عکسی را چاپ میکردند ومقداری از آن نسبت به بقیه قسمتها روشن تر بود به آن قسمت نوردهی بیشتری میکردند ودراصطلاح  با تکنیک Burning نوردهی موضعی بیشتری میکردند در نتیجه قسمتی از عکس سوخته تر یاتیره تر به نظر میرسید در این روزگار با تکنولوژی دیجیتال ونرم افزارهای اصلاح وویرایش عکس مانند فتوشاپ گزینه ای در نوار ابزار به همین نام وبا شکل دست در حال نوشتن وجود دارد که همین کار رامی کند یعنی تیره کردن موضعی عکس .
گزینه دیگرDodge است دقیقا برعکس Burn عمل میکند یعنی روشن کردن موضعی واین گزینه درجاهایی استفاده میشود که ما نیاز به روشن کردن بخشی از تصویر بدون تاثیر برسایر قسمتها داریم.
مثالی که میتوان برای استفاده صحیح از این دو ابزار به آن اشاره کرد تیره کردن موی سر با ابزار Dodgeخصوصا در افراد کم مو و روشن کردن رنگ زرد دندان ویا سفیدی چشم با ابزار  Dodge است.

رتوش عکس

رتوشdodge ورتوش Burn