مرکز تولید و توسعه محتوای مجازی دارالفنون در راستای  توسعه شبکه همکاری خود از هنرجویان علاقمند و متخصص درحوزه های تدوین فیلم/جلوه های ویژه/انیمیشن/گویندگی و دوبلاژ در صورت حضوری و دورکاری دعوت به همکاری می نماید.

علاقمندان می توانندازطریق شماره ۰۹۱۲۹۳۶۶۵۱۸ درشبکه های اجتماعی و شماره تلفن ۶۶۵۷۳۰۰۰ اطلاعات بیشتر را دریافت نمایند.