توضیحات

طول مدت دوره 9 ماه می باشد.

چهره سازی (نقاشی چهره) از رشته های مهارتی هنردرمجموعه نهم شاخه کاردانش آموزش و پرورش و برابر ۴۰ واحد دروس مهارتی کاردانش بوده و دارای ارزش کاربردی و هنری است.

عناوین مهارت دراین رشته عبارتند از:
طراحی عمومی
طراحی چهره
نقاشی چهره


هنرجویان دراین رشته باشناخت اجزاء صورت،تکنیک های طراحی،نحوه قلم گذاری وشناخت رنگها،با اتکا به قدرت طراحی چهره ونقاشی می توانندبه خلق آثارهنری بپردازند.

کاربردشغلی:
آتلیه نقاشی،نقاشی چهره ،نقاشی دیواری

 

هنرجویان باگدراندن این رشته مهارتی وتکمیل یامعادل سازی دروس عمومی می توانند موفق به اخذ دیپلم رسمی آموزش وپرورش شوند.
افرادی که تا کنون موفق به اخذ دیپلم درسی آموزش و پرورش نشده اند ، می توانند با گذراندن ۵۳ واحد دروس عمومی در دبیرستان و ۴۳ واحد مهارت در مراکز مهارت آموزی کاردانش موفق به اخذ دیپلم شده و بدون نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی در آزمون دانشگاه شرکت نمایند .
دیپلم ردی های و دارندگان مدرک قبولی سال سوم نظام قدیم ، دوم نظام جدید
نیازی به گذراندن دروس عمومی ندارند و دروس عمومی گذرانده شده سال اول و دوم و سوم از سایرین نیز پذیرفته می شود .