توضیحات

طول مدت دوره شامل 3 ترم و هر ترم 12 جلسه 2 ساعته می باشد.

کلاس A:یکشنبه ها۱۲-۱۰
کلاسB:یکشنبه ها ۱۴-۱۲
کلاسC:دوشنبه ها ۱۲-۱۰
کلاسD:دوشنبه ها۱۴-۱۲

 شرایط سنی:

از سن ۴تا ۱۵ سال

این رشته با ارائه آموزش های کاربردی مورد نیاز در عرصه بازیگری تئاتر،  تلویزیون و سینما طراحی شده که شامل ۳ ترم آموزشی از مقدماتی تا تکمیلی است.عناوین اصلی دروس عبارتند از :تمرین بدن ،فن بیان ،بازیگری نمایش،بازیگری مقابل دوربین،ارتقاء شیوه بیان و نحوه دیالوگ گویی، تلفظ صحیح کلمات ،برقراری ارتباط موثر تر با اطرافیان و جامعه از طریق تئاتر ،آشنایی با پانتومیم، تمرین تمرکز و شناخت بهتر حواس پنج گانه و عوامل محیطی ، شناخت عوامل نمایش و انواع تمرینات ورزشی این رشته می باشد.