توضیحات

طول مدت دوره 12 جلسه 3 ساعته می باشد.

شروع دوره جدید از تاریخ 1399/07/29
روزهای سه شنبه ساعت ۱۶ عصر

این رشته با هدف ارائه آموزش های کاربردی به علاقمندان به عکاسی و تصویربرداری طراحی شده و از آنجایی که اصول عملکرد بسیاری از دوربین های تصویربرداری حرفه ای اشتراکات گسترده ای با دوربین های عکاسی حرفه ای دارد و حتی دربسیاری از موارد درتولید فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی از دوربین های عکاسی حرفه ای همچون (۵D Canon) استفاده می شود لذا هنرجویان علاوه برآشنایی مقدماتی باساختمان دوربین های عکاسی،لنزها، فرمت ها و تکنیک های مهم عکاسی، با مبانی واصول تصویربرداری ویدئویی دیجیتال، مبانی کارگردانی فیلم کوتاه، روش های تصویربرداریاز مجالس، مراسم و سمینارها و تهیه Visual Reporting آشنا شده و ضمــن شناخت،طرز کار دوربین های حرفه ای)(DVcamمهارت در قاب بندی نما ها، زوایا، حرکات و تاثیراتروانی آن بر مخاطب با کلیات، مفاهیم، روش ها و ابزارهای نورپردازی،کرین، استدی کم، کوادکوپتر، هگزا کوپتر، اکتا کوپتر نیز آشنایی مقدماتی پیدا می نمایند.