حسب دستور مدیر کل دفتر مطالعات وتوسعه مهارت های سینمایی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ،بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و اعمال محدودیت های جدید در کلان شهر تهران، کلیه آموزشگاه ها به مدت یک هفته تعطیل می باشد.

لازم به ذکراست این محدودیت تنها شامل کلاس های آموزش حضوری می باشد و در برگزاری کلاس های مجازی خللی ایجادنمی کند.

براین اساس کلاس آموزشی عکاسی کاربردی ، عکاسی حرفه ای ، ویرایش ورتوش عکس ونورپردازی ونقاشی  در روز چهارشنبه 25تیرماه وکلاس های فاین آرت فتو کولاژ  تدوین کاربری و تدوین حرفه ای و فن بیان وگویندگی روز پنجشنبه 26 تیرماه برگزار نخواهدشد.
درخصوص سایرکلاس های آموزشی درهفته آینده برنامه ریزی و اعلام خواهد شد.