لنز زوم ۱۳۵-۳۵ یکی از لنزهای زوم عکاسی است این لنز ترکیبی از لنزهای تله فتو -نرمال -واید انگل وماکرو می باشد در این مقاله که به صورت تصویری اهداف خود را بیان می کند قصد داریم زاویه دید لنز۳۵-۱۳۵ را نمایش دهیم همانطور که در تصویر مشاهده می فرمائید نقاله به عنوان معیار سنجش درجه مبنای تشریح قرارگرفته است.همانطور که در عکس های کنار صفحه مشاهده می فرمائید هر کدام از عکس ها با یکی از توانمندی های لنز مذکور گرفته شده است