ورود / ثبت نام
0

بهترین آموزشگاه عکاسی با7دلیل

225 بازدید
بهترین آموزشگاه عکاسی کجاست
5/5 - (1 امتیاز)

به نظرشمابهترین آموزشگاه عکاسی کجاست ؟

بسیاری ازعلاقمندان عکاسی سال هاست که به دنبال بهترین آموزشگاه عکاسی می گردند.
آیا این پرسش پاسخی روشن وشفاف دارد؟

بهترین آموزشگاه عکاسی کجاست

بهترین آموزشگاه عکاسی کجاست ؟

برای دستیابی به بهترین کلاس عکاسی، باید پارامترهای مختلف را کنار هم قرار دهید.
این مقاله قصد دارد تجزیه و تحلیل پارامتریک را انجام دهد و با دیدگاه پژوهش محور نوشته شده است.
این گزاره به هیچ وجه قصد مقایسه ندارد.
این مقاله، پاسخ به سوالی است که سال ها، بزرگترین دغدغه نگارنده آن بوده است.
دستیابی به عوامل موثر، برای انتخاب بهترین آموزشگاه عکاسی، مهمترین مساله،در این بحث است.
حاصل سال ها پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، مجموعه عواملی است که مطرح می شود.
پیچیدگی عوامل و سطح انتظارات مخاطب، پاسخ به این پرسش را سخت ترمی کند.

عوامل موثر در ارزیابی بهترین آموزشگاه عکاسی

  • شیوه های آموزش و روزآمدی آموزشگاه
  • موقعیت جغرافیایی و مکان آموزشگاه
  • تخصص، مهارت، توانایی انتقال مباحث و اخلاق حرفه ای مدرسین
  • تجهیزات آموزشی
  • تجهیزات کمک آموزشی
  • خدمات و پشتیبانی
  • کیفیت هنرجویان

میزان اهمیت هرکدام از اضلاع

آموزش عکاسی یک فرایند پیچیده است، چون اساس آن، با انسان سروکار دارد.
وقتی انسان ها، در یک فرایند و سیستم در کنارهم تعریف می شوند، موضوع متفاوت می شود.

عکاسی خلاقیت

وقتی این سیستم به ابزار و امکاناتی نیاز دارد، بایداهمیت تجهیزات رانیز، بدان اضافه کرد.
زمانی که، این اضلاع در کنارهم قرارمی گیرد، بحث خدمات نیز مطرح می شود.

عکاسی

خدمات آموزشی،خدمات رفاهی وخدمات پشتیبانی

خدمات و پشتیبانی آموزشی، هم وزن آموزش، دارای اهمیت است.
در این سیستم، همه چیز، به هزاران چیز دیگر، وابسته می شود.
افزایش لجام گسیخته قیمت ها و محدودیت های واردات کالاهای مرتبط، ازدیگر مشکلات آموزش عکاسی است.
برای پاسخ به سوال، بهترین آموزشگاه عکاسی کجاست، باید به هرضلع، پاسخ جداگانه ای بدهیم.

پاسخ هایی که بسیار پیچیده وبه هم پیوسته است.

شاید، بهترین آموزشگاه عکاسی، ازلحاظ قرارگیری در موقعیت جغرافیایی مناسب، یک آموزشگاه باشد.
و شرایط ساختمان، برای فعالیت آموزشی در رشته عکاسی در آموزشگاه دیگری، مناسب تر باشد.
یاممکن است، تجهیزات وامکانات آموزشگاه دیگری، مناسب باشد.

دیپلم عکاسی

مدرسین واستادان بهترین آموزشگاه عکاسی

شاید، اساتید آموزشگاهی، به لحاظ مهارت، بالاتر باشند.
شاید، تعهد و وجدان آموزشی، مدرسان آموزشگاهی بیشتر باشد.
شاید،به لحاظ اخلاق حرفه ای وسلامت رفتاری مدرسین یک آموزشگاه، برجسته ترباشند.
شایدبه لحاظ انتقال مفاهیم،مدرسان یک آموزشگاه دیگری، شاخص تر باشند.
شاید، تجهیزات یک آموزشگاهی بی نظیر، اما تعهدات آموزشی آن، محدود باشد.
شاید، شهریه آموزشگاهی منصفانه، و شهریه آموزشگاه دیگری گران ترباشد.
آیاآنچه که تعریف می کند، بهترین آموزشگاه عکاسی کجاست، میانگین توقع هنرجویان است؟

آرت فتوکولاژ14

تشبیه آموزش عکاسی به سفر 

ممکن است، شخصی برایش اولویت سفر، رفاه باشد.
اما اولیت شخص دیگری،همسفراست.
ممکن است،خلبان ونحوه کنترل او، اولویت یک مسافرباشد.
شایدفکر کنید،خواست عمومی تمام مسافرین،مقصد است.
اما ،آیاوجه ممتاز وهدف غایی تمام مسافران،فقط رسیدن به مقصداست؟
آیامهم نیست، با چه شرایطی سفر می کنید؟
آیاوسیله ی سفر، یا همسفران شما، اهمیتی ندارد؟
آیاتنها رسیدن به مقصد مهم است؟

انتخاب اولویت ها برای هرفردی متفاوت است.

بسیار پیش آمده است که حاشیه ها مهمتر از متن شده اند.
فراگیری عکاسی،بیش از این که به آموزشگاه عکاسی، امکانات آموزشی، و مدرس عکاسی وابسته باشد، به هنرجوی عکاسی بستگی دارد.
مهمترین چیزی که یک آموزشگاه عکاسی را ازسایر آموزشگاه هامتمایز و ممتازمی کند،هنرجویان آن است.

روز جهانی عکاسی

هنرجوی خوب نمی تواند در یک آموزشگاه بد،تحمل کند وتاب بیاورد.

او برای خودش، شخصیتش، وقتش، و پولش، ارزش قائل است.
هنرجوی خوب، با رفتارش،اجازه نمی دهد مدرس بحث را به حاشیه ببرد وکم فروشی کند.
هنرجوی علاقمند و  مشتاق عکاسی، مستمعی است که، صاحب سخن رابرسر ذوق می آورد.
اما اگر تعداداین نوع از هنرجویان در کلاسی اندک وتعداد افراد بی انگیزه بیشتر باشد،کار،دشوارخواهدبود.

امیرکبیر

امیر کبیر یک جمله معروفی دارد که شاید بتوان این جمله را به همه امور ربط داد.

ابتدا فکر کردم مملکت وزیر دانا می خواهد.
بعد فکر کردم شاید شاه دانا می خواهد.
اما اکنون می فهمم ملت دانا می خواهد.
آموزشگاه های عکاسی نیز، هرکدام در ابعادی قوی تر ودر ابعادی ضعیف ترند.

عکاسی حیوانات

اما آن چیزی که مهمتر است،هنرجوی دانا،هنرجوی علاقمند وهنرجوی باپشتکاراست.

شفاف ترین پاسخ به سوال بهترین آموزشگاه عکاسی کجاست؟
بهترین آموزشگاه عکاسی در قلب هنرجوی عاشق عکاسی است.
آموزشگاه ،استاد، شیوه آموزش و تجهیزات آموزشی در بهترین وبالاترین استانداردها هم،
اگر هنرجوی مشتاقی را نیابند قادر به بهترین شدن نیستند.
بهترین آموزشگاه عکاسی، در قلب جوانان با استعدادومشتاق است.
بهترین آموزشگاه عکاسی، اشتیاق سوزان به تجربه ثبت بهترین لحظات است.
بهترین آموزشگاه عکاسی، هرجایی که پاتوق افراد علاقمند به عکاسی باشد، قراردارد.

کلاس عکاسی

کلاس عکاسی

کلاس عکاسی

کلاس عکاسی

آموزش عکاسی

چگونه یک آموزشگاه بهترین می شود؟

بدون شک، نقش هنرجویان بیش از سایر عوامل در بهترین بودن یک آموزشگاه است.
اگر آموزشگاه عکاسی دارالفنون، توانسته است خوشنام باشد.
اگرتوانسته است فارغ التحصیلان موفقی در رشته های عکاسی و فیلمسازی را پرورش دهد.
این امرتنها به نظام آموزشی دارالفنون برنمی گردد.
بلکه به دلیل هوش،استعداد،وپشتکار هنرجویانش است.
شایداگراین افراد در آموزشگاه های دیگری هم آموزش دیده بودند، همچنان موفق ودرخشان بودند.
هنرمندانی که امروز، کشور به وجودپرافتخارشان، مباهات می کند.

تهیه کننده

عکاسان وسینماگرانی که خوش درخشیدند.

عکاسان،فیلمبرداران،فیلمنامه نویسان،کارگردانان،صدابرداران،تدوین گران،گویندگان،دوبلورها،بازیگران،
وبسیاری ازمدرسان موفق عکاسی و سینمادانش آموخته دارالفنون هستند.

کلاس عکاسی
دارالفنون، همانندباغچه ای است که، باغبان، نور،و شرایط رشد رافراهم می کند.
اما آنچه مهمتر است “بذرخوب” است.

چالش های بزرگ سیستم آموزش رسمی کشور

یکی از چالش های بزرگ نظام آموزشی، عدم تناسب محتوای آموزشی با نیازهای آموزشی است.
در رشته های هنری این چالش بیش از سایر رشته ها ملموس است .
بهترین آموزشگاه عکاسی، وقتی شکل می گیرد که منابع آموزشی آن به روز باشد.
یکی از چالش های مهم نظام آموزشی درکشور روزآمد نبودن منابع، سرفصل ها وشرح دروس است.
بهترین آموزشگاه عکاسی بایدالگوی روزآمدی منابع ومحتوای آموزشی را مهمترین اولویت خود قراردهد.

بهترین آموزشگاه عکاسی به معنای شیک ترین آموزشگاه نیست.

اگرچه ذات هنر،با زیبایی پیوندی عمیق دارد،اما زیبایی مهمترین رکن نیست.

بهترین آموزشگاه عکاسی،باید به اصول فرایندی واساسی آموزش پایبند باشد.

متاسفانه برخی تصور می کنند،آموزش های هنری هم مانند آموزش های عمومی است.

بهترین آموزشگاه عکاسی بایدبه چه مواردی توجه ویژه داشته باشد؟

این مقاله سعی دارد تا باجمع آوری نظرات خوانندگان بر غنای آن بیفزاید.

ازصاحب نظران وعلاقمندان دعوت می شود نظرات خود را،در زیر همین مقاله کامنت بگذارند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://darolfunun.com/?p=10163
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

4 نظر در مورد بهترین آموزشگاه عکاسی با7دلیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ؟