ارشیو کامل ماهنامه صنعت سینما به کتابخانه سینمایی دارالفنون اضافه شد.
این کتابخانه شامل آرشیو کاملی ازکتب و مجلات سینمایی و عکاسی از جمله مجلات#صنعت سینما#صنعت عکاسی #عکاسی خلاق#جهان سینما#هنروسینما#ماهنامه فیلم#ویژه نامه های فجر #مجلات #عکس#عکاسی#عکسنامه و#نشریات خارجی میباشد.
مبنای این کتابخانه بر اساس اعتماد است و هنرجویان میتوانند کلیه کتاب ها را بدون پرداخت حق عضویت به امانت بگیرند.