آموزشگاه عکاسی دارالفنون

Fine Art

00

تیر'۹۸

ثبت نام دوره Fine Art Photo Collage آغاز شد

دوره آموزشی  Fine Art Photo Collage  یک دوره تلفیقی با ترکیبی از مهارتهای کاربردی عکاسی دیجیتال ونرم افزارهای رتوش وویرایش تصویر …

بیشتر بخوانید
X