آموزشگاه عکاسی دارالفنون

DIF1398

00

خرداد'۹۸

هفدهمین نمایشگاه دوربین های دیجیتال DIF-2019 بیست ویکم خردادماه آغاز خواهدشد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال ،هنرعکاسی تصویربرداری ،لوازم صوتی وتصویری وتجهیزات وابسته  ساعت ۱۱صبح روز سه شنبه …

بیشتر بخوانید
X