هفدهمین نمایشگاه دوربین های دیجیتال DIF-2019 بیست ویکم خردادماه آغاز خواهدشد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال ،هنرعکاسی تصویربرداری ،لوازم صوتی وتصویری وتجهیزات وابسته  ساعت ۱۱صبح روز سه شنبه ۲۱خردادماه ۱۳۹۸ در مجتمع نمایشگاهی شهر واقع در کوی نصر…

ادامه خواندن هفدهمین نمایشگاه دوربین های دیجیتال DIF-2019 بیست ویکم خردادماه آغاز خواهدشد