دارالفنون /مرکزآموزش های هنری وسینمایی

گزارش برگزاری غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تهران باهمکاری مرکزفرهنگی هنری دارالفنون

مرکز آموزشهای فرهنگی و هنری دارالفنون

عکاسان: خانم ها: نصیبه شهبازی، سولماز مولائی، نازنین زهرا جاهد ،فهیمه موسوی خلخالی،طاهره محمدی،حمیده عبیری

آقایان: میثم قهرودی، فرهاد جمالی، محمد جاهد،مهدی قجر

 

 

                       عکاس: خانم سولماز مولائی
                      عکاس: خانم سولماز مولائی
                    عکاس:خانم سولماز مولائی
                     عکاس: خانم سولماز مولائی
                    عکاس: خانم سولماز مولائی
                   عکاس :خانم سولماز مولائی
                عکاس: خانم سولماز مولائی
                   عکاس: خانم سولماز مولائی
                   عکاس: خانم نصیبه شهبازی
                   عکاس: خانم نصیبه شهبازی
                      عکاس: خانم نصیبه شهبازی
                      عکاس :خانم نصیبه شهبازی
                     عکاس : خانم نصیبه شهبازی
                      عکاس: خانم نصیبه شهبازی
                    عکاس: خانم نصیبه شهبازی
                     عکاس: خانم نصیبه شهبازی
                عکاس: خانم نصیبه شهبازی
                   عکاس: خانم نازنین زهرا جاهد
               عکاس :خانم نازنین زهرا جاهد
                عکاس: آقای میثم قهرودی
                  عکاس: آقای میثم قهرودی
                  عکاس: آقای میثم قهرودی
                     عکاس: آقای میثم قهرودی
             عکاس: آقای میثم قهرودی
            عکاس:آقای میثم قهرودی
            عکاس: آقای فرهاد جمالی
         عکاس: آقای فرهاد جمالی
        عکاس: آقای فرهاد جمالی
          عکاس: آقای فرهاد جمالی
        عکاس: آقای فرهاد جمالی
       عکاس: آقای فرهاد جمالی
      عکاس: آقای محمد جاهد
       عکاس: آقای محمد جاهد
     عکاس:آقای محمد جاهد
       عکاس: خانم فهیمه موسوی
    عکاس: خانم فهیمه موسوی
     عکاس : خانم فهیمه موسوی
      عکاس: خانم فهیمه موسوی
         عکاس: خانم طاهره محمدی
        عکاس: خانم طاهره محمدی
    عکاس: خانم طاهره محمدی
      عکاس: خانم طاهره محمدی
            عکاس: خانم طاهره محمدی
         عکاس: خانم طاهره محمدی
     عکاس: خانم طاهره محمدی
       عکاس: خانم حمیده عبیری
      عکاس: خانم حمیده عبیری
۱۳۹۸-۱۱-۲۳

۰ پاسخ در "گزارش برگزاری غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تهران باهمکاری مرکزفرهنگی هنری دارالفنون"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X