آموزشگاه عکاسی دارالفنون

خلاقیت در عکاسی-Matthew Brandt

ماتیو برانت کارهای غیر منتظره و دراماتیک ای را با فرو بردن عکسهای چاپ شده در آب ایجاد کرده است. پس از عکاسی از دریاچه ها یا مخازن از سراسر کشورش،  نمونه هایی از دریاچه ها را  جمع آوری می کند و آنها را به استودیوی خود می فرستد. پس از آن، تصاویر چاپ شده را در آب فرو برده و باعث به هم ریختگی جوهر رنگی آنها می گردد. با گذشت زمان، سطح شروع به تخریب می کند، و تصاویری را ایجاد می کند که حقیقت این فرآیند است. این یک نمونه عالی است که چگونه تکنیک های عکاسی خلاقانه به وجود می آیند و بسیار پر اهمیت می شوند.

Matthew Brandt has created unexpected and dramatic running of coloured ink by submerging printed photographs in water. After photographing lakes or reservoirs from around the United States, Brandt collects samples of water and brings them back to his studio. He then soaks the c-prints in water from the location that the image represents. Over time, the surface begins to degrade, creating images that are relics of this process. This is a great example of how creative photography techniques can (and should) be driven by the subject or theme that is explored.

۰ پاسخ در "خلاقیت در عکاسی-Matthew Brandt"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X