از سخنان ابوریحان بیرونی است که گفت:

«تکرار اخلاق علما و حکما زنده می­دارد سنت را، و می­میراند بدعت را، سنت­های‌ صالحه نیکو علامات خیر است و آنچه لایق هرروز است در ان روز حاضر است و از فردا انچه دروست آماده است»

13شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی از مفاخر بزرگ ایران زمین و روز ملی نجوم گرامی باد.

مرکزآموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون