درپلان اول عکس رنگی عمودی ،پیرمردی به حالت نیم رخ و تمام قد سر قبر ایستاده است.او عصایی در دست و کلاهی نیز بر سر دارد.رنگ سنگ قبر آبی ملایم است که میتواند انعکاس آسمان باشد.زمینی که سنگ قبر و پیرمرد در آن قرار دارند،خشک و کم علف وزرد رنگ است ولی در نیمه بالای عکس کشتزار و درختان سرسبز دیده میشوند.کابل برق نازک بصورت افقی وسط کادر را قطع نموده است.
اگرچشم ازبالای کادر به پایین حرکت کند،ابتدا سرسبزی بالای کادردیده می شود که نشانه جوانی است وبعد زمین خشک زرد رنگ پایین که نشانه پاییزوپیری است دیده میشود.درجلوی پیرمرد قبری قرار دارد که حالت مرگ ورنگ آبی ملایم روی آن آرامش ابدی را تداعی می کند.پس کل عکس سیکل زندگی انسان را از جوانی تا پیری و در ادامه مرگ را نشان می دهد.

عکس خوبی که رنگی بودن آن کمک زیادی به خوانش عکس نموده است وبدرستی سه رنگ سبز،زرد و آبی مثلث “زندگی،پیری وآرامش” را تداعی می کند.

نقد و تحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی انجام شده است.

عکاس:عزت قربانی آهودشتی