ورود / ثبت نام
0
آموزشگاه دارالفنون

محمد امین کجوری

Rate this teacher محمد امین کجوری متولد1361 عکس های بیشماری از او در فستیوال ها و نمایشگاه داخلی و خارجی راه یافته و در بسیاری از آنها صاحب عنوان شده و مورد تقدیر قرار گرفته است . وی از سال۱۳۸۶به تالیف و تدریس عکاسی در حوزه هایی چون عکاسی پیشرفته،عکاسی دیجیتال و فتوشاپ در نهاد هایی مانند دانشگاه متروپولیتن لندن،دانشگاه هنر،داشگاه علمی کاربردی(تهران)،انجمن عکاسان نگاه،موسسه فرهنگی هنر و اندیشه و بنیاد درسنامه پرداخت.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

محمد امین کجوری متولد1361 عکس های بیشماری از او در فستیوال ها و نمایشگاه داخلی و خارجی راه یافته و در بسیاری از آنها صاحب عنوان شده و مورد تقدیر قرار گرفته است .

وی از سال۱۳۸۶به تالیف و تدریس عکاسی در حوزه هایی چون عکاسی پیشرفته،عکاسی دیجیتال و فتوشاپ در نهاد هایی مانند دانشگاه متروپولیتن لندن،دانشگاه هنر،داشگاه علمی کاربردی(تهران)،انجمن عکاسان نگاه،موسسه فرهنگی هنر و اندیشه و بنیاد درسنامه پرداخت.

هیچ دوره ای یافت نشد