توضیحات

طول مدت دوره 9 ماه می باشد.

گرافیک رایانه از رشته های مهارتی هنر درمجموعه نهم شاخه کاردانش آموزش وپرورش است.

عناوین مهارت دراین رشته عبارتنداز:

طراحی گرافیکی سیاه وسفید
طراحی گرافیکی رنگی
کاربر رایانه
تایپ رایانه
گرافیک رایانه

افرادی که تا کنون موفق به اخذ دیپلم درسی آموزش و پرورش نشده اند ، می توانند با گذراندن ۵۳ واحد دروس عمومی در دبیرستان و ۴۳ واحد مهارت در مراکز مهارت آموزی کاردانش موفق به اخذ دیپلم شده و بدون نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی در آزمون دانشگاه شرکت نمایند .
دیپلم ردی های و دارندگان مدرک قبولی سال سوم نظام قدیم ، دوم نظام جدید
نیازی به گذراندن دروس عمومی ندارند و دروس عمومی گذرانده شده سال اول و دوم و سوم از سایرین نیز پذیرفته می شود .

هنرجویان دراین دوره با اتکا برمبانی هنر های تجسمی رنگ شناسی،آشنایی با اینترنت ،نظارت چاپ ،فرم بندی وتسلط برنرم افزار های گرافیکی توانایی طراحی کاتالوگ ،سربرگ،بروشور،پوسترراخواهندداشت.

کاربردشغلی پس از پایان دوره:

اشتغال در واحدگرافیک و تبلیغات شرکت ها،دفاترتبلیغاتی،چاپخانه ها ونشریات هنرجویان باگذراندن این رشته مهارتی وتکمیل یامعادل سازی دروس عمومی می توانند موفق به اخذ دیپلم رسمی آموزش وپرورش شوند.