توضیحات

طول مدت دوره شامل 12 جلسه 3 ساعته می باشد.

شروع دوره جدید: 99/06/06
روزهای پنج شنبه ساعت 9 الی 12

به علت رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی کلاس های فیلمنامه بصورت حضوری/مجازی با ظرفیت محدود برگزار می گردد.

این رشته با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه آموزش های کاربردی مورد نیاز در عرصه فیلم سازی جهت همکاری با مراکزی چون سینمای حرفه ای، صدا و سیما ، شرکت های فیلم سازی و تبلیغاتی طراحی شدهو هنرجویاندر این دوره با مباحثی مانند عناصر داستان و فیلمنامه، شخصیت پردازی، نگارش سیناپس، اصول و مبانی فیلمنامه نویسی، آشنایی با متون نمایشی، تصویر نامه، تحلیل فیلم ، روانشانسی شخصیت، داستان نویسی، تفاوت های قصه،داستان و فیلمنامه آشنا می‌شوند.