توضیحات

طول مدت دوره 9 ماه می باشد.

شروع دوره جدید از تاریخ 1399/05/15
روزهای چهارشنبه ساعت ۱۶ عصر

عکاسی یکی از رشته های مهارتی هنر،درمجموعه نهم کاردانش آموزش وپرورش وبرابر ۴۳ واحددروس مهارتی کاردانش بوده ودارای ارزش کاربردی وهنری ویژه ای است.

عناوین مهارت دراین رشته عبارتند از :

طراحی گرافیکی سیاه و سفید
طراحی گرافیکی رنگی
عکاسی سیاه و سفید
عکاسی رنگی
رتوش فیلم و عکس

کاربردشغلی :

عکسبرداری ازمراسم،سمینار ها،عکاس سینما،عکاس تبلیغاتی،خبری،صنعتی،پرتره
هنرجویان باگذراندن این رشته مهارتی وتکمیل یامعادل سازی دروس عمومی می توانندموفق به اخذدیپلم رسمی آموزش وپرورش شوند.

هنرجویان در این رشته با اصول عملی و تکنیکی سبک های مختلف عکاسی ، ظهور و چاپ عکس ،نورپردازی و رتوش آشنا شده ومهارت کاربردی پیدا می کنند.

 

عناوین درسی کد استاندارد متولی ارزش واحد
طراحی گرافیک سیاه و سفید 83-1/8فـ،هـ 4
عکاسی سیاه و سفید 08/2-84-فـ،هـ 15
طراحی گرافیکی رنگی 01/9-83-فـ،هـ 3
عکاسی آتلیه ای 08/4-83-فـ،هـ 8
رتوش فیلم و عکس 08/5-84-فـ،هـ 5
عکاسی رنگی 08/3-83-فـ،هـ 8