توضیحات

تعداد جلسات:12
جمع ساعات:36

 

اهداف دوره(مخاطب) :
تربیت و هماهنگی چشم، مغز و دست برای اینکه بتوانیم در گام نخست، انچه را میبینیم با مغزمان تحلیل کنیم و بتوانیم با استفاده از ابزارهای ساده و اولیه، به درستی ترسیم نماییم. کسب این توانایی و مهارت برای همه هنرجویان تجسمی، نقاشان، طراحان صنعتی، معماران، مجسمه سازان و همه علاقمندان به هنرهای تجسمی لازم و ضروری است.

پیش نیاز ها :
پیش نیازی ندارد

شرح دوره / سرفصل ها :
طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.در هنرهای تجسمی، طراحی یا به‌صورت یک اثر مستقل؛ یا به عنوان پیش‌طرحی برای یک اثر هنری انجام می‌گیرد. طراحی در دو حوزهٔ کلی مطرح می‌شود: یکی شامل برداشت‌های شخصی، احساسات فی‌البداهه و تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به روش‌های متنوع می‌باشد؛ و دیگری شامل مراحل ترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح، برای مخاطبی معین است و جنبهٔ کاربردی دارد که در این دوره ی آموزشی، همان رویکرد اول منظور نظر ماست. یعنی تربیت و هماهنگی چشم، مغز و دست برای اینکه بتوانیم در گام نخست، انچه را میبینیم با مغزمان تحلیل کنیم و بتوانیم با استفاده از ابزارهای ساده و اولیه، به درستی ترسیم نماییم. بنابراین میتوان به برخی عناوین کلی برای این دوره به شرح زیر اشاره کرد: تقویت دیدن / درست کشیدن اشیا از طریق خطوط / ترسیم با نور و سایه / درک فرم و حالت اشیا و انسان / آشتایی با تناسبات و اندام ها و حالتهای بدن انسان / آشنایی و تمرین با ابزارهای متفاوت و متنوع / طراحی سریع / پرسپکتیو / طراحی ذهنی و … در این دوره برای شروع، به تخته شاسی A3 کاغذ طراحی A3 و یک مداد BH نیاز است و سایر لوازم و ابزارها بعدا معرفی می شوند.