توضیحات

تعداد جلسات:10
جمع ساعات:30

اهداف دوره(مخاطب) :
این دوره در تکمیل دوره طراحی پایه و یا با فرض تسلط هنر جو به طراحی، با تمرکز بر طراحی فیگور و سپس طراحی کاراکتر است. هنرجویانی که علاقمند به شناخت دقیق اناتومی بدن و ادامه کار حرفه ای در زمینه طراحی و نقاشی هستند و همچنین علاقمندان به حوزه انیمیشن از مخاطبان این دوره اند.

پیش نیاز ها :
گذراندن دوره طراحی پایه یا تسلط به مباحث طراحی و داشتن دست قدرتمند در ترسیم مشاهدات و تخیلات.

شرح دوره / سرفصل ها
به تصویر کشیدن واقع گرایانه ی فرم ها خصوصا فرم بدن انسان، یکی از مهارت های اساسی، جذاب و به شدت کاربردی است که نقاشان واقع گرا، طراحان پرتره و لباس و طراحان کاراکتر برای انیمیشن ها و تیزرهای تبلیغاتی را میتوان در زمره ی مخاطبان اصلی این مهارت قلمداد کرد. مشاهده و خلق یک تصویر سریع از مدل، شناخت درست پرسپکتیو برای طراحی مناسب و درست یک فیگور، فهم تاثیر نور و سایه و توانایی ترسیم یک مدل در شرایط نوری مختلف و ارائه آن از جمله مهارتهایی است که در این دوره کسب خواهد شد. همچنین طراحی از طبیعت بی جان و تمرکز و مطالعه و طراحی از روی مدل های گچی از دیگر تمرین های این دوره خواهد بود.