توضیحات

طول مدت دوره 9 ماه می باشد .

رشته صفحه‌آرایی یکی ازرشته های مهارتی هنردرمجموعه نهم شاخه کاردانش آموزش وپرورش وبرابر ۴۳ واحددروس مهارتی کاردانش بوده و دارای ارزش کاربردی وهنری ویژه ای است ، همچنین موضوع آن ایجاد روابط مناسب و موزون بصری در عناصر نوشتاری و تصویری و فضای خالی در فضار مورد نظر است.این رشته علاوه بر داشتن دروس عمومی و پایه، دارای دروس مهارتی متنوعی است و فراگیران، اصول و مبانی لازم جهت صفحه آرایی کتاب و مجله را کسب می‌کنند.

عناوین درسی کد استاندارد متولی ارزش واحد
طراحی گرافیک سیاه و سفید 01/8-83 4
طراحی گرافیکی رنگی 01/9-83-ف.ه 3
کاربر رایانه 11/3-83-ف.ه 5
تایپ رایانه ای 11/4-83-ف.ه 2.5
کتاب و صفحه آرایی رایانه ای 11/7-83-ف.ه 28