توضیحات

تعداد جلسات:10
جمع ساعات:30

پیش نیاز ها :
پیش نیازی ندارد

شرح دوره / سرفصل ها

این دوره به 7 بخش اصلی تقسیم می‌شود:
1- یادگیری لغات کاربردی تبلیغات
2- بریف نویسی
3- یادگیری تکنیک های خلاقیت
4- ایده پردازی از مسیر پیام، کانسپت، ایده کلی، تکنیک خلاقه، المان کلیدی بصری
5- اتود زنی
6- تولید پرزنتیشن
7- ارائه