توضیحات

طول مدت دوره شامل 3 ترم و هر ترم 12 جلسه 3 ساعته می باشد.

دوره انیمیشن شامل طراحی دستی وکامپیوتری زیر نظر استاد هرمزحقیقی فوق لیسانس انیمیشن ازآمریکا و از بنیانگذاران انیمیشن در ایران با همکاری انیماتورهای جوان (مدرسین نرم افزارهای دوبعدی وسه بعدی ) برگزار میشود.اصول و مبانی تئوری و عملی طراحی و حرکت کارکتر درانیمیشن توسط استاد حقیقی آموزش داده می شود، سپس اساتید همکار ایشان به آموزش نرم افزارها یا انیمیشن سازی میپردازند. نرم افزارMayaبه عنوان نرم افزار پایه و بقیه نرم افزار ها همچون -After Effects Reil-flow.- Z Brushبه عنوان نرم افزار های کمکی تدریس می شوند.

کاربرد شغلی :

همکاری با گروه های تولید انیمیشن و جلوه های ویژه رایانه ای،ساخت فیلم های پویا نمایی و تیزرهای تبلیغاتی

مراحل تدریس  تولید انیمیشن سه بعدی به شرح ذیل است:

1 آموزش ساخت مدلهای سه بعدی اجسام و کاراکترهای انسانیو حیوانی به صورت فانتزی و رئال Modeling
2 اموزش الگو دادن به اجسام و کاراکترهای برای بافتدهی (رنگ آمیزی) Texturing + UV
3 آموزش متحرک سازی کاراکترها و اشیای موجود در صحنه (جانبخشی) Animating + Rig
4 آموزش ساخت سیالات همچون آب ، باران، باد، برف و …. Dynamin
5 آموزش نورپردازی صحنه و خروجیگرفتن بصورت فیلم یا تکفریم (عکس) Rendering + LighTing
6 آموزش کامپیوتر یا ترکیب صحنه ها که دریکی از نرمافزارهای ویرایش و تدوین فیلم صورت میگیرد. Compositing