0

آموزشگاه کارگردانی

نمایش یک نتیجه

آموزش کارگردانی

آموزش کارگردانی سینما: آموزش کارگردانی سینمادر آموزشگاه سینمایی دارالفنون به دوره ای گفته  می شودکه در سه سطح آموزشی ازمقدماتی تاتکمیلی آموزش داده می شود و هنرجویان نیازی به آشنایی...
2,100,000تومان
2 اسماعیل فلاح پور
 
شرکت در دوره
× سوالی دارید؟