ورود / ثبت نام
0

دوره های مجازی / تلفیقی

نمایش دادن همه 5 نتیجه

آموزش مجازی / تلفیقی نرم افزار EDIUS

محتوای آموزشی +خدمات مجازی + 1 جلسه رفع اشکال حضوری آموزش مجازی شامل ارسال کل جلسات آموزشی به صورت فیلم بر روی یک فلش (رایگان) بانضمام رفع اشکال مجازی از...
680,000تومان 544,000تومان
0 محمدسعید خسروی
 
شرکت در دوره

آموزش مجازی/تلفیقی تدوین کاربردی

محتوای آموزشی +خدمات مجازی + رفع اشکال حضوری شروع دوره جدید از تاریخ 1399/05/04 آموزش مجازی شامل ارسال کل جلسات آموزشی به صورت فیلم ومحتوای آموزشی برروی پنل کاربری هنرجو...
1,680,000تومان 1,008,000تومان
0 محمدسعید خسروی
 
شرکت در دوره

آموزش مجازی/تلفیقی نرم افزار After Effects

محتوای آموزشی+خدمات مجازی + 2جلسه رفع اشکال حضوری آموزش مجازی شامل ارسال کل جلسات آموزشی به صورت فیلم بر روی یک فلش(رایگان) بانضمام رفع اشکال مجازی از طریق واتساپ مستقیم...
1,500,000تومان 1,200,000تومان
0 محمدسعید خسروی
 
شرکت در دوره