ورود / ثبت نام
0

دیپلم کاردانش

دور های کاردانش آموزشگاه دارالفنون :

دیپلم کاردانش ، دیپلم عکاسی ، دیپلم چهره سازی ،دیپلم گرافیک ، دیپلم بسته بندی،ادامه تحصیل ،گرفتن دیپلم

نمایش دادن همه 6 نتیجه

چهره سازی کاردانش

دیپلم چهره سازی دیپلم چهره سازی کاردانش :براساس توافقنامه های همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری دوره های مهارتی کاردانش در رشته های هنری ،مرکز مهارت آموزی...
4,750,000تومان
0 علی رسولی
 
شرکت در دوره

دیپلم عکاسی کاردانش

فیلم دوره آموزش کاردانش دیپلم عکاسی  دیپلم عکاسی کاردانش دیپلم عکاسی کاردانش یکی از رشته های هنری است که در سیستم آموزش رسمی کشور وجود دارد. بر اساس توافقنامه های...
5,100,000تومان
0 محمد مهدی تدین موغاری
 
شرکت در دوره

صفحه آرایی کاردانش

دیپلم صفحه آرایی کاردانش دیپلم صفحه آرایی براساس توافقنامه های همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری دوره های مهارتی کاردانش در رشته های هنری ،مرکز مهارت آموزی...
2,620,000تومان
0 مهدی اشرفی
 
شرکت در دوره

طراحی بسته بندی کاردانش

دیپلم طراحی بسته بندی دیپلم طراحی بسته بندی براساس توافقنامه های همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری دوره های مهارتی کاردانش در رشته های هنری ،مرکز مهارت...
2,620,000تومان
0
 
شرکت در دوره

گرافیک رایانه کاردانش

دیپلم گرافیک رایانه (کاردانش) دیپلم گرافیک رایانه براساس توافقنامه های همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری دوره های مهارتی کاردانش در رشته های هنری ،مرکز مهارت آموزی...
5,035,000تومان
0 مهدی اشرفی
 
شرکت در دوره

مشاوره دیپلم کاردانش

دیپلم کاردانش آموزش وپرورش در رشته های هنر مشاوره کاردانش دیپلم کاردانش ،آشنایی با روش اخذدیپلم رسمی کاردانش آموزش وپرورش دیپلم ردی ها و ترک تحصیلی های بازمانده از ادامه...
غیرقابل خرید
0
 
خرید محصول
× ؟