روز جهانی نابینایان، روز عصای سفید را گرامی میداریم و به نابینایان ایران اسلامی تبریک عرض می کنیم.

مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون