برای سلامتی تهرانشناس وپژوهشگرپرتلاش ومهربان شهر تهران دکتر غلامحسین تکمیل همایون دعاکنید
متاسفانه دانشمند متواضع ،تهران شناس وتهران پژوه عالیقدر جناب استادغلامحسین تکمیل همایون دربستر بیماری هستند،ایشان گنجینه ای ارزشمند برای میهن وخصوصا شهر تهران محسوب می شوند، تلاش های بی شائبه ایشان در حوزه پژوهش وتهران شناسی وکمک به راه اندازی نشست های تهران پژوهی دراداره فرهنگ وارشاداسلامی شهر تهران دراذهان تهران دوستان وعلاقمندان به پژوهش ماندگار است.