مقاله ای که پیش روی شماست بخشی ازسخنرانی استادمحمدمهدی تدین موغاری مدرس ومولف کتابهای عکاسی ومدیرمسئول آموزشگاه عکاسی دارالفنون در دوازدهمین جشنواره بین المللی دوربین های دیجیتال است.مجموعه سخنرانی های ایشان از سال 1378تا سال 1398 در مجموعه درس گفتارهایی به نام بیست سال درمسیر عکاسی تدوین شده که به تدریج در این سایت منتشرخواهدشد.

نوردرعکاسی

استفاده از نور پنجره در عکاسی داخلی

بدون شک نور مهمترین عنصر موثر برای ثبت یک عکس به شمار می رود ،عکاسان ازگذشته های دور تاکنون تمامی تلاش خود را به کارگرفته اند تا عکس های بی نقص وزیبا را ثبت کنند.
در این میان آنچه بسیار مهم وحائز اهمیت است این استکه عکس شرایط لازم برای یک عکس واضح وشفاف را داشته باشد، منظورم در این بخش این است که عکس به لحاظ اکسپوز بیش از اندازه یا کمتر از اندازه مجاز نوردهی نشده باشد وهمچنین به لحاظ وضوح اوت آف فوکوس یا فلو نباشد.
پس مهمترین کار عکاس تا اینجا دقت در تنظیم صحیح دوربین برای یک فوکوس مناسب و همچنین تعادل ایجادکردن بین دیافراگم،شاتر وایزو است.
بعداز این موضوع باید دقت کنیم که از قابلیت های نور به لحاظ زیبایی بخشی به تصویر حد اکثر استفاده را بکنیم.
خوب برای این موضوع قطعا شناخت نور اجتناب ناپذیر است به هر حال ما دو منبع اصلی برای نور داریم اول نور طبیعی که عبارت است از نور خورشید ونور ماه ویعنی نور شب وروز در فضای آزاد و دوم نور هایی که با ابزارهای تخصصی عکاسی مثل پرژکتور وفلاش ها ایجاد می کنیم ویا نورهایی که با منبع افروزشی ساده مانند شمع وآتش ویا انواع لامپ های ساده ومهتابی و… می توانیم ایجادکنیم .

به هر حال هنر استفاده از نورها برای عکاسی خیلی مهم است .
نکته مهمی که در عکاسی باید به آن توجه کنیم هدفی است که از ثبت عکس داریم مثلا اگر موضوع ما در عکاسی تاریکی یا عکاسی درشب معنی پیدا می کند عنصر مهم این سبک حفظ تاریکی است .

عکس شب

عکس تهران درشب

منظورم این است که باید با حفظ تاریکی در تصویر زیبایی های روشنایی را نشان دهیم دقیقا مثل عکاسی از شمع یا عکاسی ازشهر چراغانی شده ، حرکت ماشن ها در شب وتلالوی نور چراغ آنها این ها توجه های کوچکی است که عکاس باید به موضوع نور وزیبایی شناختی آن داشته باشد ، اگر در عکاسی از شب طوری عکس بگیریم که روشنایی محیط با تنظیمات دوربین فراهم شود ودیگر اثری از شب نباشد این عکس موفقی نیست .

بسیاری از خطاهایی که در این بخش دوستان انجام می دهند خطاهای بسیار ساده وکوچکی است مثلا دوربین را درحالت P قرارمی دهندودر تنظیمات iso را در حالت Auto قرارمی دهند خوب در این حالت مشخص است دوربین وقتی می خواهد تنظیماتی انجام دهد دیگر تنظیمات مورد نظر ما نخواهد بود دوربین براساس یک پروگرامی عمل میکند که منجر به اکسپوز مطلوب از دیدگاه هوش مصنوعی شود در صورتی اینجا به هوش طبیعی عکاس نیاز داریم .

عکاسی ازشمع

عکاسی از شمع درتاریکی

به نظر من عکاسی چون یک جنبه حسی وهنری دارد عکاس باید کنترل وفرمان تنظیمات را برای خلق یک اثر هنری خودش به دست بگیرد وقتی از شب عکاسی می کنیم قاعدتا تنظیمات خودکار باید غیر فعال باشد ،باید تنظیمات دیافراگم وشاتر و ایزو را خودمان انجام دهیم ، باید نور مورد انتظارمان را خودمان تعریف کنیم این ها موضوعات مهم ما به عنوان یک عکاس هستند.
در حقیقت مهمترین محل استفاده از گزینه M وتنظیمات دستی همان جاهایی است که سلیقه عکاس وجه غالب تکنیک درعکاسی می شود.
پایان بخش اول /جهت مطالعه سایر بخش های این مقاله با ما همراه باشید