ورود / ثبت نام
0

نمونه سوالات عکاسی کاردانش 1399

320 بازدید
دیپلم عکاسی
Rate this post

نمونه سوالات عکاسی کاردانش 1399

کاربردی 5

کتاب عکاسی کاربردی

سیاه سفید

کتاب عکاسی سیاه وسفید

کتاب رتوش فیلم وعکس

1-نوربه چه طریق انتشار پیدا می کند؟

الف) موجی

ب) گاهی موجی و گاهی به شکل فوتن

ج) فوتن

د) به شکل مدار

2- نور سفید از چه رنگهایی تشکیل شده است؟

الف) قرمز،آبی،زرد

ب) قرمز،سبز،نارنجی

ج) سبز،آبی،فیروزه ای

د) آبی،سبز،قرمز

3- اولین تصویر رنگی توسط کدام دانشمند بروی پرده تشکیل شد؟

الف) ماکسول

ب) داگر

ج) تالبوت

د) مادوکس

4- در چاپ عکس رنگی به روش جمعی از کدام رنگها استفاده می شود؟

الف) ارغوانی،فیروزه ای وزرد

ب) ارغوانی،زرد و سبز

ج) قرمز،سبز وآبی

د) زرد،آبی وسبز

5- چرا یک سیب قرمز را قرمز می‌بینیم؟

الف) به علت تداخل رنگ‌‌‌ها سیب قرمز خود را قرمز نشان می‌دهد.

ب) برای آن که فقط طول موج قرمز را که در نور سفید موجود است، باز می‌تابانندوسبز و آبی را جذب می کند

ج) انتشار نور در اشیاء قرمز موجب می‌شود ماسیب قرمز رنگ را به رنگ قرمز ببینیم.

د) شکست نور موجب می‌شود ما شیء قرمز را قرمز رنگ ببینیم.

نمونه سوالات عکاسی

6- رنگ‌های اصلی که در عکاسی رنگی کاربرد دارند را نام ببرید؟

الف) (سبز، آبی، زرد)

ب) (زرد، آبی، قرمز)

ج) (زرد، سبز،آبی)

د) (آبی، سبز، قرمز)

7-رنگ زرد روی زمینه سیاه و زمینه سفید چگونه دیده می شود؟

الف) بر روی زمینه سیاه خفه و تاریک است و بر روی زمینه سفید پرتوافشان و نورانی است.

ب) روی زمینه سیاه گرم و آرام است و بر روی زمینه سفید سرد و هجوم‌آور است.

ج) روی زمینه سیاه و سفی

د بسیار تیره است.

د) روی زمینه سیاه، روشن است و بر روی زمینه سفید نورانیت عمیقی دارد.

8- چرا عکس‌هایی که در شب گرفته می‌شوند جذاب به نظر می رسند؟

الف) از درخشش رنگ‌هایی ناشی می‌شود که بر روی زمینه‌ای تیره قرار گرفته اند.

ب) از درخشش رنگ‌های روشنی ناشی می‌شود که بر روی زمینه‌ای تیره قرار گرفته اند و آن را جذاب می‌کنند.

ج) ارتباطی به زمینه آن ندارد.

د) از کنتراست بین رنگ‌‌‌ها ناشی می‌شود

9- در روش تفریقی از کدام رنگها استفاده می شود؟

الف) ارغوانی،فیروزه ای وزرد

ب) ارغوانی،زرد و سبز

ج) قرمز،سبز وآبی

د) زرد،آبی وسبز

10- رنگ زرد بر روی زمینه سفید ……………….. خود را از دست می‌دهد اما تمامی ……………….خود را حفظ می‌کند.

الف) نورانیت- خالصی

ب) پرتو افشانی-جذابیت

ج) خالصی- درخشندگی

د) برجستگی-خالصی

نمونه سوالات عکاسی 

11- ترکیب نور قرمز وآبی؟

الف) ارغوانی

ب) زرد

ج) قرمز متمایل به آبی.

د) فیروزه ای

12- ترکیب نور آبی و زرد؟

الف) سفید

ب) آبی متمایل متمایل به زرد

ج) زرد متمایل به آبی

د) هیچکدام

13-رنگ‌های خنثی چه رنگهایی هستند؟

الف) سه رنگ سیاه، سفید و خاکستری

ب) دو رنگ سیاه و سفید

ج) خاکستری

د) سفید

14- ترکیب رنگ آبی و سبز؟

الف) زرد

ب) صورتی

ج) ارغوانی

د) آبی-سبز

15- روش اتوکروم را چه کسانی اختراع نمودند؟؟

الف) داگر و تالبوت

ب) ماکسول و مادوکس

ج) رابینسون و لگری

د) برادران لومیر

 

نمونه سوالات عکاسی

16- زرد مکمل چه رنگی است؟

الف) سبز

ب) قرمز

ج) نارنجی

د)آبی

17- ارزش نوری کدام یک از رنگ‌های زیر کمتر است؟

الف) زرد

ب)سبز

ج) قرمز

د)بنفش

18-ارغوانی مکمل کدام رنگ است؟

الف)سبز

ب)آبی

ج) فیروزه ای

د)قرمز

19- کدام رنگ‌ها گردش خون را کاهش و کدام رنگ‌ها آن را فعال می‌کند؟

الف) آبی– سبز / قرمز– نارنجی

ب) قرمز– نارنجی/ آبی– سبز

ج) زرد-بنفش/ نارنجی-قرمز

د) نارنجی-قرمز/ زرد-بنفش

نمونه سوالات عکاسی

20- کلوین، آبی آسمان نسبت به شعله آتش چگونه است؟

الف) بیشتر است.

ب)کمتر است.

ج) درجه کلوین یکسانی دارد.

د)  بستگی به نوع فیلم دارد.

نمونه سوالات عکاسی

21- رنگ قرمز در نگاتیو رنگی به چه رنگی دیده می شود؟

الف) زرد

ب) فیروزه ای

ج) ارغوانی

د) ارغوانی روشن

22- فیروزه ای مکمل چه رنگی است؟

الف) سبز

ب) زرد

ج) آبی

د) قرمز

23- ترکیب نور قرمز وسبز؟

الف) زرد

ب) فیروزه ای

ج) ارغوانی

د) قرمز متمایل به سبز

24- منظور از خط دیدگانی چیست؟

الف) حوزه وضوح تصاویر را خط دیدگانی گویند.

ب) در درون یک سطح مشخص، چشم تمایل دارد بین چندین نقطه مجزا که با هم ردیف‌بندی‌ای را شکل می‌دهند، پیوند ایجاد کند. این  پدیده‌‌‌ها همان «خط‌دیدگانی» را ایجاد می‌نماید.

ج) خطوط تشکیل دهنده تصویر که به خوبی به چشم می‌آیند را خطوط دیدگانی گویند.

د) خطوط تشکیل دهنده پرسپکتیو در کادربندی را خطوط دیدگانی گویند.

نمونه سوالات عکاسی

25- از تجزیه نور سفید به کمک منشور به چه رنگ‌هایی دست می‌یابیم؟

الف) آبی، فیروزه ای، سبز، زرد، قرمز

ب) بنفش، آبی، سبز، زرد، قرمز، سفید

ج) بنفش، نیلی، آبی، فیروزه ای، زرد، قرمز

د) قرمز، زرد، سبز، آبی، سرمه ای

نمونه سوالات عکاسی

26- فیلم‌های دی لایت برای چه کلوینی مناسب هستند؟

الف)2500

ب)3200

ج) 5500

د) 3400

27-در دوربین‌های دیجیتال با استفاده از کدام گزینه کلوین را تنظیم می‌کنند؟

الف) ISO

ب) white balance

ج) شاتر

د) دیافراگم

28- از ترکیب دو رنگ قرمز و سبز چه رنگی حاصل می‌شود؟

الف) زرد

ب) ماجنتا

ج) سایان

د) آبی

29- رنگ سایان حاصل ترکیب کدام دو رنگ است؟

الف) زرد+سبز

ب) قرمز +سبز

ج) سبز +آبی

د) قرمز +آبی

30- کدام جمله صحیح نیست؟

الف) آبی و زرد، مکمل یکدیگر هستند .

ب) ماجنتا و سبز، مکمل یکدیگر هستند.

ج) سایان و قرمز، مکمل یکدیگر هستند.

د)سایان و ماجنتا، مکمل یکدیگر هستند.

نمونه سوالات عکاسی 

31- منظور از صفر مطلق(کلوین) چه عددی است؟ منظور از صفر مطلق(کلوین) چه عددی است؟

الف)237 درجه سانتی‌گراد

ب)0 درجه فارنهایت

ج)273- درجه

د) هیچکدام

32– اگر کلوین فیلم مورد استفاده با کلوین منبع نور برابر نباشد، چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟

الف) رنگ سردتر از حد طبیعی جلوه خواهد کرد.

ب) رنگ گرمتر از حد طبیعی جلوه خواهد کرد.

ج) رنگ طبیعی‌‌‌‌تر جلوه خواهد کرد.

د) رنگ طبیعی جلوه نخواهد کرد.

33- ترکیب نور قرمز و فیروزه ای

الف) رنگی متمایل به قرمز است.

ب) رنگی متمایل به آبی است.

ج) سفیداست

د) سیاه است

34- فیلترها چه تاثیری بر عکاسی دارند؟

الف) بر انتخاب عکاس در استفاده از دیافراگم تاثیر دارد.

ب) بر انتخاب عکاس در استفاده از سرعت شاتر تاثیر دارد.

ج) بر کاهش شدت نور تاثیر دارد.

د) هر سه مورد

35- کدام فیلتر به رنگ صورتی خیلی روشن است و از ورود شعاع‌های ماورای بنفش جلوگیری می‌کند؟

 الف) (1A)

ب) 81 A (KR2)

ج) 81 B (2KR)

د) 81 C (KR3)

نمونه سوالات عکاسی 

36- کدام فیلتر درجه حرارت رنگی  را از 6100 به 5500 کلوین تبدیل می‌کند؟

الف) 85B ( KR15 )

ب) 81 A (KR2)

ج) 82A (KB2)

د) 80C  (KB9 )

37- کدام فیلترتصحیح کننده، به رنگ آبی است و حرارت رنگی را از 3200 به 5500 کلوین تبدیل می‌کند؟

الف) 80A (KB15)

ب) 81 C (KR3)

ج) 82A (KB2)

د) 80C  (KB9 )

38- از فیلترهای سیاه و سفید کدام فیلتر باعث می‌شود کنتراست عکس بین آسمان و گیاهان کاملا مجزا شود؟

الف) فیلتر آبی

ب) فیلتر قرمز

ج) فیلتر نارنجی

د) فیلتر نارنجی

39-  فیلتر سبز با چه هدفی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف) از آن برای هوای مه آلود استفاده می‌شود.

ب) سوژه‌هایی که در آنها اجسام سبز رنگ وجود دارند، مانند جنگل، چمن و در عکاسی پرتره، برای نرم کردن نور خورشید.

ج) فیلتر سبز مکمل نارنجی است و برای عکسبرداری از سوژه‌هایی که در آنها اجسام نارنجی رنگ وجود دارند به کار می‌رود.

د) هیچکدام

40- هنگامی‌که یک دسته اشعۀ نور به یک شیشه و یا به سطح آب با زاویه بتابد

الف) نورشکسته شده است.

ب) نور تجزیه شده است.

ج) نور منعکس شده است.

د) بازتاب شده است.

نمونه سوالات عکاسی

نمونه سوالات عکاسی

منبع نمونه سوالات کاردانش کتاب عکاسی رنگس تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدیر آموزشگاه عکاسی دارالفنون

نمونه سوالات عکاسی سیاه وسفید ، نمونه سوالات عکاسی رنگی ، نمونه سوالات عکاسی آتلیه نمونه سوالات عکاسی ورتوش فیلم وعکس در همین سایت موجود است .
نمونه سوالات عکاسی کاردانش منتشر شده در سایت رسمی مرکز مهارت آموزی دارالفنون  فقط جهت استفاده دانش آموزان رشته عکاسی کاردانش
قرارداده شده وبه صورت رایگان است وهرنوع کپی وبازنشر آن بدون ذکر منبع ویافروش آن غیر مجاز می باشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://darolfunun.com/?p=5697
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد نمونه سوالات عکاسی کاردانش 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

× سوالی دارید؟