مهدی اشرفی مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد علوم رایانه از دانشگاه علم و صنعت می باشند. ایشان سابقه بیش از بیست سال تدریس دروس مختلف رشته کامپیوتر و نرم افزارهای گرافیک کورل، فتوشاپ، فری هند، ایلستریتور، فلش و … و نیز تالیف ۱۷ جلد کتاب در زمینه های مختلف کامپیوتر را با خود دارند.