ورود / ثبت نام
0

مرکز رشد(انکوباتور )

مرکز رشدیا انکوباتور،یکی ازابزارهای رشداقتصادی می باشدکه به منظورحمایت ازکارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شودوبا ارایه امکانات وتسهیلات عمومی،زمینه بنانهادن شرکت‌های جدیدرافراهم می‌کند.
مراکزرشد،امروزه به عنوان یکی ازابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌هاودستاوردهای علمی وتحقیقاتی به محصولات قابل ارایه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود.
درادبیات کارآفرینی،انکوباتورها یامراکزرشد،مراکزی هستندکه برای پرورش یاایجاد کسب وکارهای کوچک ایجاد می‌شوند.
انکوباتورهاطرح‌هایی مبتنی برنوآوری می باشند.

اهداف مراکز رشد

اهداف اصلی انکوباتوردارالفنون رامی‌توان این گونه دسته بندی نمود:
 • کمک به اشتغال فارغ التحصیلان آموزشگاه در بازار کاروایجادشغل.
 • کمک به ایجادواحدهای صنایع کوچک ومتوسط تخصصی که قابلیت رقابت‌پذیری دربازارکارراداشته باشند.
 • نوسازی،انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت های جدیدشغلی.
 • افزایش بازدهی نیروی کاربالقوه و استفاده بهینه ازاین سرمایه عظیم ملی.
 • اصناف مورد توجه درمرکز رشد دارالفنون
 • شرکتهای فیلمسازی و کانون های آگهی تبلیغاتی
 • اصناف و حرفه های مرتبط با تامین محتوای سینمایی وسمعی وبصری
 • روابط عمومی سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی
 • خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
 • مراکز تولید محتوا و فعالیت های چند رسانه ای
 • شبکه های تلویزیونی و رادیویی
 • مراکز تولید بازی های رایانه ای
 • پایگاه های اطلاع رسانی و شبکه های اینترنتی وفضای مجازی
در این راستا آموزشگاه دارالفنون تلاش می کندتا با ارائه خدمات در این زمینه به پرورش استعدادهابپردازد.
لینک به صفحات مرتبط با باشگاه های مرکز رشد دارالفنون :  عکاسان ،  گویندگان ، فیلمسازان
× ؟