گزارش تصویری تجلیل از تهران پژوهان در پنجمین جشنواره جایزه تهران

رونمایی از پوسترجایزه تهران

صفحه اینستاگرام جشنواره جایزه تهران :