دوره جدید آموزش کارگردانی توسط استاد اسماعیل فلاحپور کارگردان صاحب سبک کشورمان از روز پنج شنبه 13 شهریور ماه با ظرفیت محدود ورعایت پروتکل های بهداشتی در آموزشگاه سینمایی دارالفنون برگزارخواهدشد.
علاقمندان می توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دراین دوره با واحد آموزش دارالفنون به شماره 66573000 تماس حاصل نمایند.