سرعت نور وکلوین

تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون
گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس دانشگاه ومدیر آموزشگاه عکاسی دارالفنون

سرعت نور،برحسب محیطی که از آن عبور می کند، تغییر میکند و با شکست و تجزیه ی  یک پرتوی نور سفید، طیف رنگی از نور شامل هفت رنگ قرمز(با بالاترین طول موج)، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش(با کوتاه‌ترین طول موج) شبیه رنگین کمان تشکیل می شود.

«نیوتن» در آزمایشی با عبور دادن نور سفید از منشور، به این واقعیت رنگی نور دست یافت و پس از آن ویلیام «تامسون کلوین»با اندازه‌گیری حرارت هر یک از رنگ‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث کاربردی نور را تشریح کرد. براساس نظر او، تمام رنگ‌ها دارای میزان حرارت رنگ هستند، او این میزان‌ را کلوین نامید.