ورود / ثبت نام
0

درباره دوره های مجازی/ تلفیقی

درباره دوره های مجازی

آموزشگاه آزاد سینمایی دارالفنون باستناد مجوز به شماره 99/104677 در تاریخ   1399/1/27 موفق به اخذ موافقت اصول برگزاری دوره های آموزش مجازی از دفتر مطالعات و دانش سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید.
لذا دانش آموختگان این دوره ها همانند سایر هنرجویان آموزشگاه امکان بهره مندی از گواهینامه معتبر و مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارند.

روش آموزش دوره های مجازی:

1.ارسال فایل آموزشی شامل فیلم و جزوات آموزشی کامل جلسات
2.جلسات رفع اشکال آنلاین (مستقیم با اساتید مربوطه)
3.جلسات رفع اشکال حضوری براساس طرح درس مشخص شده

مزایای دوره مجازی:

1.تدریس براساس شرح درس مصوب
2.ارائه فیلم های آموزشی داخل فلش به صورت رایگان
3.امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال براساس محتوای آموزشی به صورت آنلاین
4.تا 40% تخفیف در شهریه دوره آموزشی
5.اعطای مدرک معتبر و مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

× سوالی دارید؟