محمد مهدی تدین موغاری مدیر مرکز آموزش های هنری و سینمایی دارالفنون در پیامی انتصاب دکترحمید شاه آبادی  را به سمت معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران  تبریک گفت .

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر حمید شاه آبادی  که مدیری خوشنام وبا اخلاق و از اهالی فرهنگ و هنر این مرزو بوم است ،درکسوت معاون رسانه ملی ،برای هنرمندانی که باروحیات ایشان آشنایی دارند خبری مسرت بخش است.
بدون شک یکی از کم سابقه ترین ادوار پویایی فعالیتهای هنری درسال های اخیر زمان تصدی ایشان در کسوت معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاداسلامی است،ضمن عرض تبریک به این برادر ارجمندوآرزوی موفقیت ایشان دراین مسئولیت خطیر،امیدواریم با حسن تدبیر ایشان فضای اعتماد وهمدلی بین هنرمندان ورسانه ملی گسترش یابد وبا تولید آثاری ماندگار، علاوه برتقویت روحیه امیدونشاط درجامعه نام ایشان به نیکی ماندگارشود.