بازدید جناب آقای دکتر مسجد جامعی ،وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای اسلامی شهر تهران

 جناب آقای دکتر مهرشاد کاظمی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران 

 گروه تهران گردی در روز جمعه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ از مرکز آموزش های فرهنگی و هنری دارالفنون ،

 نمایشگاه عکس هنرجویان ،تئاتر هنرجویی بازیگری کودک و اساتید و هنرجویان دارالفنون دیدار کردند.

%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%db%8c

آموزشگاه سینمایی دارالفنون اعطای مدرک معتبرموردتایید سازمان سینمایی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی