قابل توجه هنرجویان محترم و علاقمندان به ثبت نام دوره های آموزشی

علیرغم استقبال گسترده علاقمندان از کلاس های آموزش حضوری این مرکز متاسفانه به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی مورد تایید ستادملی کرونا کلیه کلاس های آموزشی حضوری این مرکز با 30درصد ظرفیت کلاس ها برگزار می شود.با توجه به اینکه شهریه های دوره هابرحسب ظرفیت 80درصد تعریق شده است ،لذا حسب تائید شورای آموزش،شهریه کلیه دوره های حضوری از مهرماه سال جاری افزایش خواهد یافت .

لذا به کلیه علاقمندانی که قصد ثبت نام دردوره های آموزش حضوری را دارند توصیه می شود جهت استفاده از شهریه مخفف تا قبل از اعمال تعرفه جدید نسبت به ثبت نام دوره آموزشی خود اقدام نمایند.
بدیهی است این افزایش ،شامل دوره های غیر حضوری وهمچنین هنرجویانی که قبل ازتاریخ مذکور اقدام به ثبت نام نمایند نحواهد شد.

مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون