مایشگاه های عکس عاشورایی دارالفنون

استفاده از ظرفیت های هنرجویی برای خلق آثارماندگار وبازنمایی مراسمات عزاداری حضرت امام حسین (ع)ویاران باوفای ایشان یکی از برنامه هایی است که مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون درطول ۱۸ سال به عنوان نمایشگاه های عاشورائیان به روایت تصویر به آن پرداخته است همه ساله با شروع ماه محرم نمایشگاه های متعددی از آثار هنرجویان این مرکز به صورت ارائه درنگارگذرهای خیابانی و نمایشگاه ها ونگارخانه های مختلف به بازدید علاقمندان به هنر عکاسی وارادتمندان  حضرت سید الشهداء (ع)گذاشته می شود ، امسال نیز علاوه برنمایشگاه های خیابانی در نقاط مختلف شهر تهران وهمچنین درمجاورت آموزشگاه ،نمایشگاه هایی نیز دراداره فرهنگ وارشاداسلامی شهر تهران و مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار خواهد شد.

 

IMG_6533   IMG_6633   فرزاد داودی (۳)اف