ورود / ثبت نام
0

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان 670 میلادی

196 بازدید
آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان
هجدهمین جشنواره عکاسی DIF

کارگاه های آموزشی عکاسی هجدهمین جشنواره عکاسی 2018DIF

 

این مقاله بخشی از سخنرانی استادمحمد مهدی تدین موغاری درکارگاه های آموزشی DIF-2018  است ؛

این کارگاه ویژه تربیت مدرسین عکاسی ، درهجدهمین نمایشگاه وجشنواره بین المللی تخصصی هنر عکاسی؛

دوربین های دیجیتال، وصنایع وابسته درمحل دائمی نمایشگاه های تهران برگزارشده است.

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان 670 میلادی؛

به جهت پیشینه تاریخی بیش از دو هزار سال است که در چین  آکروبات بازی، هنری محبوب به شمار می آید؛

سال 670 میلادی در دوران سلسله تئانگدر این کشور یک کارگاه آموزشی برای آکروبات بازها برگزارشد ؛

که درآن  12 نوع حرکت آکروباتیک  آموزش داده  می شد.

برخی از این حرکات  چون رقص باد و شمشیر، پرش ازهفت توپ، راه رفتن روی طناب و… بودند؛

اما بعدها محبوبیت آکروبات ها در دربارهم ازدست رفت ؛

وآکروبات بازها گاهی فقط برای مزاح وسرگرمی دعوت می شدند.

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان2

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان؛ شیوه ای نادرست در آموزش عکاسی

شیوه ای که برخی از مدرسین جدید، و بقول خودشان اینستاگرامر ،برای آموزش عکاسی در پیش گرفته اند؛

استمرار همان شیوه آکروبات بازی است.

اعتقاد ما براین است که عکاسی به عنوان علم وهنری که براساس اصول تخصصی بنا گذاشته شده است؛

را نبایدبه سمت وسوی آکروبات بازی برد.

شوآف ها، نباید مارااز مسیر واقعی آموزش اصولی دورکند؛

این حرف به این معنی مخالفتم ، یانفی خلاقیت ، وجاذبه آفرینی درتدریس نیست.

دارالفنون

اساس وشالوده هنر بر تفکر و خلاقیت

اساس وشالوده هنر ،برتفکر وخلاقیت استوار است؛

کارهای تیپیکال و آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان ؛بیشتر برای سرگرمی وتفریح مناسب است .

مدرسین اینستاگرامی ،در این شیوه، پازلی را می چینند که دانشجو بدون آنکه بداند و یا تفکر کند؛

با چیزی شبیه به ساختن پازل، به نتیجه ای دست می یابدکه علت آن را نمی داند.

این شیوه آموزش عکاسی که من آن را آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان 670 میلادی نامیده ام ؛

متاسفانه  شیوه آموزشی مناسبی نیست .

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

جایگزینی محتوامحوری وآموزش عمیق به  لایک محوری وآموزش سطحی

آموزش، برای شهرت دراینستاگرام ،آموزشی که هدف آن جمع کردن فالور ، لایک، کامنت ، و سابسکرایب پیج ها در توئیتر است ؛

هدفی جز اندیشه های سلبریتسم ندارد.

اساسا آموزش عکاسی یاهر فن وهنر و رشته ای که دراین مسیر قدم بردارد،حرکت درجهت عکس عقربه های ساعت است.

بسیاری از آموزش های ترفند محور ،بیشتر شبیه شعبده بازی یا همان تعبیر آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان؛

که قبلا به آن اشاره کردم است.

اگر هدف شما از آموختن یا آموزاندن، صرفا کسب شهرت باشد ،پس به هر شامورتی بازی وشعبده ای تن خواهید داد؛

وآنچه در انتها نصیبتان خواهد شد چیزی جز شهرتی کاذب ،با بن مایه ای سست ولرزان نخواهدبود.

آنچه را که می خواهم در این جا مطرح کنم ، اساسا توجه دادن به اصالت است ،به این معنی که توجه داشته باشیم که، هدف قربانی وسیله نشود.

دارالفنون

مثلا وقتی ما از عکاسی حرف می زنیم استیتمنت در عکاسی اساس و هویت کار عکاس است.

حالا وقتی موضوعات فریبنده ای چون آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان پیش می آید ؛

مدرس درمنوها وکاتالوگ می گردد ،یک موضوع غیر کاربردی،را پیدا می کند وشما را با آن شعبده سرگرم می کند .

مثلا می گوید:می خواهم چیزی را در مورد دوربین عکاسی کانن به شما بگویم که هیچ استادی درجهان، تاکنون نگفته است؛

وشما این را برای اولین بار توسط من می شنوید؛

حتی ممکن است با تلفیق دو یا چند واژه انگلیسی ، موضوعی مشهور را ،به نام دیگری به شما معرفی کند.

مثلا به جای اینکه بگوید می خواهم در مورد فوکوس  تک نقطه ای برایتان صحبت کنم ،می گوید:

آموزشگاه عکاسی فاصله

آیا درخصوص Top Master’s single point auto focus چیزی می دانید؟

شاید شما فکر کنید خوب چه اشکالی دارد،اما به نظر من دو اشکال مهم دارد ؛

اول اینکه این روش او بعد ازمدتی برای دانشجو مشخص می شود واعتماد او به مدرس از بین می رود.

ودومین اشکال کار دراینجاست که دانشجو  هیچ رفرنس دیگری برای این واژه خود ساخته پیدا نمی کند.

واین بدترین و مهمترین اشکال است.

این کار دقیقا مثل این است که کسی بگوید حدیثی از پیامبربرایتان نقل می کنم که تاکنون هیچ کس به شما نگفته است؛

ونه در قرآن ،نه در احکام ، نه دراحادیث و نه در روایات چنین مطلبی  را مشاهده نخواهید کرد.

پس دو سوالی که پیش می آید اول اینکه این حدیث چگونه به شما رسیده است ؛

و دوم اینکه اگر مطلب قابل استناد یا اهمیتی باشد چرا قبل از ایشان توسط شخص دیگری نقل نشده است.

این هم  همان آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان است منتهی به جای عکس می شود نقل قول؛

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

در مورد منوهای دوربین هم همین است؛

اگر شما منویی را توضیح دهید که هیچ استاد دیگری تاکنون به آن اشاره نکرده ،قطعا یا اهمیت نداشته ویا

این منو ساخته وپرداخته ذهن شما وترکیبی از دانسته های قبلی شماست؛ و از راه حل های ساده تری هم می توان به آن رسید،

اما برای اینکه ویژه به نظر برسد آنرا پیچیده می کند؛ویا اینکه موضوع آنقدر کم اهمیت است که ،بدلیل کم اهمیتی کسی به آن نپرداخته است.
آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

پس خواهش میکنم ازآموزش عکاسی به روش آکروبات بازان اجتناب کنید؛

این موضوع راخصوصابه شمامدرسین جوان وعزیزی که در این کارگاه آموزشی تشریف دارید عرض می کنم .

دنبال پیچیده کردن موضوعات ومتفاوت نشان دادن آن نباشید.

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

انرژی خود را صرف توسعه خلاقیت دانشجویان کنید؛ واساسا هنر وعلی الخصوص عکاسی صرفا خلاقیت است.

دانشجویان را درقید وبند منوها وابزارها وتشریفات ظاهری گرفتارنکنید وبه تقویت جوهره عکاسی بپردازید.

با تفاوت در طرز تلفظ واژگان انگلیسی و Pronunciation وتکرار مترادف های یک کلمه به چند زبان کسی عکاس نمی شود.

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

به جای این کار و اصطلاح پراکنی، واژه ها را روان وخودمانی کنید.

بازبان مادری ، یا محاوره ای،  یا واژگان مصطلح ،مثلا می بینم گاهی بعضی از دوستان اصراردارند ،

کلمه فوکوس یا رتوش که اتفاقا بین مردم بسیارجا افتاده وآشناست را فاکاس یا ریتاچ تلفظ کنند.

من متوجه این موضوع نمی شوم ،آخر مگر ما معلم زبان انگلیسی هستیم؛

که با وسواس  واژه ها را برای بچه ها اسپل می کنیم .

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

ما باید دانشجو را باعکاسی رفیق کنیم ؛

نه اینکه اورا از اصل موضوع به حواشی و موضوعات نامرتبط هدایت کنیم.

گاهی هم متاسفانه مشاهده شده ،یک مدرسی، دانشجویی را بخاطر تلفظ یک واژه طوری مواخذه کرده ،که از عکاسی بیزار شده است.

یادم می آید در یک کمیته ای که مسئولیت طرح سوالات رشته عکاسی را داشتم؛

دوستی سوالاتی طرح کرده بود که واقعا دانستن و یا ندانستن آن ، هیچ فایده ای برای دانشجو نداشت ؛

مثلا چه فرقی می کند که اسم نیوتن یا کلوین ویلیام باشد یا ژوزف یا اسحاق؛

مابایدارزش کلوین متری وتاثیرات رنگ ونور را برای دانشجو بشکافیم وگرنه ژوزف و ویلیام چه فرقی دارد.

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

کشف استعدادها وتلاش برای ظهور وبروز خلاقیت هاآن چیزی است که باید به آن توجه کنید.

این حرف را به واسطه بیش از دو دهه تجربه معلمی خود در مدارس ودانشگاه ها و آموزشگاه  به شما عرض می کنم ،

تا امروز که به لطف خداوند متعال توفیق داشته ام به هزاران نفر عکاسی آموزش دهم رمز موفقیت فقط یک چیز است.

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان

اگر به دنبال شهرت ،اعتبار و پول هم هستید؛

مطمئن باشید راهش آموزش عکاسی به شیوه آکروبات بازان نیست.

راه فقط یکی است ؛وآن راه راستی است.

با هنرجو ،با دانشجو ،با محیط ، انرژی خود را برای دوست داشتن عکس وعکاسی هماهنگ کنید.

اگر با جهان عکاسی رفیق بشوید،بقیه مسائل خودبه خود درست می شود.

این مقاله بخشی از سخنرانی استادمحمد مهدی تدین موغاری

با عنوان آموزش  عکاسی به شیوه آکروبات بازان است ؛

که درکارگاه آموزشی، ویژه تربیت مدرس عکاسی؛  درهجدهمین نمایشگاه وجشنواره بین المللی ،تخصصی هنر عکاسی ،

دوربین های دیجیتال وصنایع وابسته است.

آموزش عکاسی به شیوه آکروبات بازان ؛ نقدی به شیوه های اشتباه برای جذب مخاطب است .

که توسط استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس دانشگاه ومدیر مرکز آموزش های هنری و سینمایی دارالفنون نخستین بار

در این کارگاه آموزشی مطرح شد.هنرجویان این کارگاه آموزشی مدرسین ومربیان آموزش عکاسی از سراسر کشور بودند؛ وهدف آموزشی

این کارگاه تبیین استراتژی تدریس در رشته عکاسی و نقد شیوه آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان بود.

*تصاویرمندرج در این مقاله  توسط تیم طراحی وگرافیک وب سایت دارالفنون جهت تزئین بحث در مقاله قرارداده شده است؛

و عنوان آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان ؛ جنبه انتقادی داشته و هدف اصلی مقاله ارتباطی با آکروبات بازی ندارد.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://darolfunun.com/?p=6666
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

1 نظر در مورد آموزش عکاسی به روش آکروبات بازان 670 میلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. آموزشگاه عکاسی حرفه ای وکلاس عکاسی خوب فقط آموزشگاه دارالفنون واقعا آموزشگاه عکاسی تهران بهتر از دارالفنون ندیدم

    2

× ؟