آموزشگاه عکاسی دارالفنون

shot

00

شهریور'۹۸

پیش درآمدی بر صدا و تصویر

مقاله ای که مشاهده می فرمائید ” پیش درآمدی بر صدا و تصویر ” به قلم محمد سعید خسروی،تدوینگر ،مولف …

بیشتر بخوانید
X