آموزشگاه عکاسی دارالفنون

dif

00

خرداد'۹۸

هفدهمین نمایشگاه دوربین های دیجیتال DIF-2019 بیست ویکم خردادماه آغاز خواهدشد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال ،هنرعکاسی تصویربرداری ،لوازم صوتی وتصویری وتجهیزات وابسته  ساعت ۱۱صبح روز سه شنبه …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۸

هفدهمین جشنواره دوربین های عکاسی دیجیتال درخردادماه برگزارمی شود

محمد مهدی تدین موغاری مدیر مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون از برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی  دوربین های دیجیتال …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۷

00

خرداد'۹۶

پانزدهمین نمایشگاه بین الملل تخصـصی دوربین های دیجیتال ، هنـر عکاسی و تصویربرداری، سمعی و بصری و تجهیزات وابسته

مهمترین رویداد در زمینه عکاسی و تصویربرداری، سمعی وبصری در کشور ایران حال که  تصویر به جزئی بسیار مهم از …

بیشتر بخوانید
X