دارالفنون /مرکزآموزش های هنری وسینمایی

crew (کرو)

00

بهمن'۹۸

گروه تولید production team (پروداکشن تیم)

مقاله ای که مشاهده می فرمائید ” گروه تولید production team (پروداکشن تیم) ” به قلم محمد سعید خسروی،تدوینگر ،مولف …

بیشتر بخوانید
X