دارالفنون /مرکزآموزش های هنری وسینمایی

22بهمن

00

بهمن'۹۸

گزارش برگزاری غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تهران باهمکاری مرکزفرهنگی هنری دارالفنون

عکاسان: خانم ها: نصیبه شهبازی، سولماز مولائی، نازنین زهرا جاهد ،فهیمه موسوی خلخالی،طاهره محمدی،حمیده عبیری آقایان: میثم قهرودی، فرهاد جمالی، …

بیشتر بخوانید
X