آموزشگاه عکاسی دارالفنون

پیام تسلیت دارالفنون به دکتر مهرشاد کاظمی

00

شهریور'۹۸

پیام تسلیت آموزشگاه سینمایی دارالفنون به مناسبت در گذشت پدرجناب آقای دکتر مهرشاد کاظمی

محمد مهدی تدین موغاری مدیر مرکز آموزش های هنری و سینمایی دارالفنون در پیامی  درگذشت پدر جناب آقای دکتر مهرشاد …

بیشتر بخوانید
X