پیام تسلیت آموزشگاه سینمایی دارالفنون به مناسبت در گذشت پدرجناب آقای دکتر مهرشاد کاظمی

محمد مهدی تدین موغاری مدیر مرکز آموزش های هنری و سینمایی دارالفنون در پیامی  درگذشت پدر جناب آقای دکتر مهرشاد کاظمی را به خانواده ایشان تسلیت گفت متن پیام بدین…

ادامه خواندن پیام تسلیت آموزشگاه سینمایی دارالفنون به مناسبت در گذشت پدرجناب آقای دکتر مهرشاد کاظمی