آموزشگاه سینمایی دارالفنون

خرید دوربین

00

خرداد'۹۶

پانزدهمین نمایشگاه بین الملل تخصـصی دوربین های دیجیتال ، هنـر عکاسی و تصویربرداری، سمعی و بصری و تجهیزات وابسته

مهمترین رویداد در زمینه عکاسی و تصویربرداری، سمعی وبصری در کشور ایران حال که  تصویر به جزئی بسیار مهم از …

بیشتر بخوانید

00

بهمن'۹۵

وظایف سه گانه نوردرعکاسی وفیلمبرداری

تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۵

نورطبیعی در عکاسی

تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس …

بیشتر بخوانید

00

دی'۹۵

لنزهای واید و فیش آی

بزرگ نمایی و دامنه دیدی که یک لنز دارد بر حسب فاصله کانونی آن لنز تعریف میشود.بسیاری از گوشی های …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۵

نور،فیلتر وابزارهای نورپردازی

نور ،فیلتر وابزارهای نورپردازی در عکاسی قسمت اول  تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۴

عکاسی از نوزاد

عکاسی از نوزاد از لذت بخش ترین انواع عکاسی کودک و در عین حال یکی از سخت ترین هاست. در …

بیشتر بخوانید
X